Stil Danışmanlığı

KİŞİYE ÖZEL VÜCUT VE KARAKTER ANALİZİ

Kişinin yüz şekli, vücut yapısı ve karakterine uygun olarak kendisini daha iyi ifade edebileceği stratejisinin belirlendiği ve stilinin keşfedildiği bir danışmanlıktır.

KARİZMA, SES TONU, KEMİK, CİLT, BEDEN DİLİ ANALİZİ

Yüz şekli, vücut yapısı ve karaktere uygun olarak kendisini tanıma ve daha iyi ifade edebilmeye yönelik bir stil analizi ile mümkündür.

BEDEN TASARIMINA UYGUN STİL ANALİZİ

Danışanın beden stilini belirlemek için kumaş dokusundan, desene, beden dilinden karizmaya kadar tüm veriler bilimsel bir test yardımı ile bir araya getirilir. Tüm bilgilerin toplamında danışmanlıkta gidilecek yol, hedefler ve hizmetler belirlenir.