Modern Görgü Kuralları Danışmanlığı

SOSYAL İLETİŞİM KURALLARI 
Profesyonel ve özel yaşamda daha etkili ve başarılı bir imaja sahip olmak isteyenlere sosyal iletişim kuralları eğitimi. Olumlu bir ilk izlenim oluşturma, iş etiket, giyim kodları ve modern görgü kuralları, danışanın yaşam tarzı, sosyal konumu ve toplumdaki rolü kapsamında bir paket program hizmeti basamak basamak sunulur.
SELAMLAŞMA, TANIŞMA, TOKALAŞMA

Profesyonel ve özel yaşamda daha etkili ve başarılı bir imaja sahip olmak isteyen danışanlara, çok uluslu şirketlerde çalışan üst düzey yöneticiler, sık seyahat eden, farklı kültürlerle iletişim içinde olan  çalışanlar, sosyal hayatında modern iletişim ve davranış kurallarını önemseyen herkes danışmanlık hizmeti alabilir.